სიახლე

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება2017 წლის 1-2 ივნისს ჩატარდება საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოებისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული, ყოველწლიური მე-3 საერთაშორისო გეოლოგიური კონფერენცია.

„გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”

ჩვენ შესახებ

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება საქართველოს მინერალური საზოგადოება შეიქმნა ადრე მოქმედი მინერალოგიური საზოგადოების ტრადიციებზე დაყრდნობით.

ჩვენ ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ გეოლოგია–მინერალოგიის მეცნიერებების განვითარებას და პოპულარიზაციას საქართველოში.

პროპაგანდას გავუწევთ მსოფლიოში გეოლოგიურ მეცნიერებათა მიღწევებს საქართველოში, ვითანამშრომლებთ უმაღლეს სასწავლებლებთან და დარგის საწარმოებთან.

მუდმივად განვაახლებთ ჩვენს მონაცემებს, დავამატებთ ახალს და ვეცდებით შესაბამისად უფრო ინფორმაციული გავხადოთ ყველაფერი.

განათლებული, კრიტიკული და შემოქმედებითი უნარის მქონე საზოგადოების წევრების ხელშეწყობით განვახორციელებთ გეოლოგიური დარგების ფუნდამენტალური პრობლემების კვლევას.

ხელს შეუწყობთ გეოლოგიის მეცნიერებებისა და პრაქტიკული საკითხების ფართო პოპულარიზაციას.

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება საერთაშორისო მინერალოგიური ასოციაციის წევრად აირჩიეს.

საზოგადოების წევრებსა და ყველა გეოლოგს ვულოცავთ საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების საერთაშორისო მინერალოგიურ ასოციაციაში გაწევრიანებას და ვუსურვებთ შემდგომ წარმატებებს. ეს ყველა გეოლოგისთვის დიდი მიღწევა და გამარჯვებაა.


იხილეთ ბმული:    ima-mineralogy.org/Georgia   /    ima-mineralogy.org/adhorg   /    www.facebook.com

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2016 წლის 19-20 მაისს ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”
კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული მიმართულებები:
1. საქართველოს მინერალური რესურსების როლი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერე¬ბაში;
2. მინერალოგია და პეტროლოგია;
3. ბუნებრივი საფრთხეები და გეოეკოლოგია.

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება
საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება

საქართველოს მინერალები და ქანები

საქართველოში თვითნაბადი, სულფიდური, ჟანგეული, სილიკატური მინერალებისა და მათი შემცველი ქანების მოპოვებას, დამუშავებასა და გამოყენებას დიდი ხნის ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ ძვ. წ. IV ათასწლეულში ჩვენი წინაპრები თვითნაბად სპილენძს, ოქროს, ქალცედონს, ობსიდიანს, ტალკს მოიპოვებდნენ და მათი დამუშავების რთულ ხერხებს ფლობდნენ...

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება
საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება

საქართველოს სანახელავო და მოსაპირკეთებელი ქვები

საქართველოს მრავალფეროვან მინერალებსა და ქანებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს სანახელავო და მოსაპირკეთებელ ქვებს, რომლებიც ფართოდ გამოიყენებოდა როგორც საერო, ასევე საეკლესიო მშენებლობაში. მათგან დეკორატიულობით და საიმედოობით განსაკუთრებით გამორჩეულია ფახრალოს ტუფი, ახალციხის აქატები და გოდერძის გაქვავებული ხეების უნიკალური სამუზეუმო ნიმუშები და ქალცედონიზებული და ოპალიზებული სახესხვაობები...

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება

პარტნიორები

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება